Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Szkolenia OSP

Kalendarz szkoleń OSP

Planowane terminy szkoleń dla członków OSP w 2019 r.

Szkolenie naczelników OSP (OSPN)

14 -15 lutego 2019 r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP)
(składanie kompletu dokumentów na szkolenie do 18 marca 2019 r.)
25 marca - 31 maja 2019 r.
Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (OSPKK) 08 - 11 kwietnia 2019 r.
Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla człoków OSP (Dowódców OSP) 18 - 21 listopada 2019 r.