Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zakończnie szkolenia naczelników OSP

naczelnicy

W dniu 15 lutego 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie zakończyło się szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z rąk zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie bryg. Pawła Wysokińskiego otrzymało 12 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu, Gręzówce (gm. Łuków), Fiukówce, Krzywdzie, Okrzei (gm. Krzywda) i w Woli Bystrzyckiej (gm. Wojcieszków).

 
 
 

Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z "Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" opracowanymi w KG PSP w 2015 r. Zajęcia odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Kadrę dydaktyczną szkolenia stanowili doświadczeni strażacy KP PSP Łuków.  Kierownikiem kursu był kpt. Sylwester Goławski - d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie. Kurs zakończony został egzaminem.