Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Odprawa podsumowująca 2018 rok

odpr2019

W dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, odbyła się odprawa roczna z udziałem Z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego podsumowująca realizację zadań w roku 2018. W spotkaniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Leszek Misiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss oraz kierownictwo, strażacy i pracownicy cywilni komendy.

 
 
 

Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski i jednocześnie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne zadania realizowane przez komendę w 2018 roku. W dalszej części omówiono sprawy operacyjne, gdzie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że miniony rok był rokiem pracowitym dla strażaków (odnotowano największą ilość zdarzeń w ponad 25-letniej działalności PSP), ale bezpiecznym dla mieszkańców powiatu.

Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2019. Komendant Powiatowy omówił zamierzenia na rok bieżący i podziękował wszystkim za współpracę.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego. 

Po naradzie Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt KP PSP Łuków, następnie odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce (gm. Łuków) zapoznając się z wyposażeniem technicznym tej jednostki oraz warunkami lokalowymi.