Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

STRAŻAK UCZY RATOWAĆ" – TRZECIE WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

1W dniu 15 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się trzecie warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięli udział nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, Szkoły Podstawowej w Mikłusach i Szaniawach. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach szkoleniowych.

W ramach trzecich warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwa własnego,
  • zabezpieczenia miejsca wypadku,
  • ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca).

Dodatkowo zapoznano nauczycieli z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazano informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych z wychowankami. Przeprowadzono pogadankę nt. zagrożeń występujących w domu i w szkole.

Dotychczas szkolenia ukończyło 30 nauczycieli.